Berou varicocelu do vojenské školy

Křečové žíly spermatické šňůry a varlat mohou dramaticky změnit život člověka. To se týká nejen neplodnosti – nejhorší komplikace nemoci. Varikokéla může způsobit zpoždění odvodu v armádě nebo být základem pro vyzbrojování. Takže berou armádu s varikokélou?

Křečové žíly lze snadno odstranit bez chirurgického zákroku! K tomu používá mnoho Evropanů Nanovein. Podle flebologů jde o nejrychlejší a nejúčinnější metodu k odstranění křečových žil!

Nanovein je peptidový gel pro léčbu křečových žil. Je absolutně účinný v jakékoli fázi projevu křečových žil. Složení gelu obsahuje 25 výhradně přírodních léčivých složek. Za pouhých 30 dnů od užívání tohoto léku se můžete zbavit nejen příznaků křečových žil, ale eliminovat důsledky a příčinu jeho výskytu, a také zabránit opětovnému rozvoji patologie. Nanovein můžete zakoupit na webových stránkách výrobce.

Kategorie vojenských služeb

Odvod v armádě závisí na kategorii vhodnosti odvedence, proto, zda budou najati, závisí na stupni a charakteristice nemoci.

Podle obecného posouzení zdravotního stavu mladého muže povolaného k vojenské službě se rozlišují tyto kategorie fitness:

 1. Kategorie A. Odvedenec má dobré zdraví a je vhodný pro vojenskou službu ve všech typech vojsk.
 2. Kategorie B. Pokud mladý člověk nemá vážné onemocnění, stanoví se omezení pro výběr typu vojáků pro službu.
 3. Kategorie B osvobozuje armádu ze zdravotních důvodů. Je to základ pro přijetí do rezervy.
 4. Kategorie G zahrnuje odklad odvolání o dobu šesti měsíců až rok. Během této doby musí být uchazeč o službu podroben odpovídající léčbě a rehabilitaci.
 5. Kategorie D je vyňata z provozu kvůli závažným zdravotním problémům.

Pokud byl při předání lékařské provize nebo před ní zjištěn varix, byl mu přidělen kategorie B, C nebo G.

Pokud bylo zjištěno, že v průběhu průvodu lékařské provize nebo před ní byl odveden varix, byl mu přidělen kategorie B, C nebo D

Jaká je diagnóza

Varikokéla je onemocnění, které je doprovázeno dilatací spermatického vlákna a varlat. V souvislosti s fyziologickými vlastnostmi struktury orgánů je nejčastěji diagnostikována u adolescentů a ovlivňuje levou stranu šourku.

V závislosti na zanedbávání nemoci, symptomech a schopnosti diagnostikovat expanzi existují tři stádia varikokély, na nichž závisí zařazení kategorie vhodnosti pro službu:

 1. První stupeň varikokély je charakterizován asymptomatickým průběhem, je pozorována mírná expanze šourkových cév. Je obtížné diagnostikovat vyšetření a palpaci. Vyžaduje se ultrazvuk.
 2. Druhý stupeň varikokély je určen palpací šourku. K potvrzení diagnózy je předepsána ultrazvuková diagnostika s dopplerometrií. Objevují se první příznaky: bolest v slabinách při fyzické námaze, zvýšení šourku na postižené straně.
 3. Třetí stupeň varikokély lze snadno určit vyšetřením a hmatem. Ultrazvuk je předepsán pro identifikaci stupně zanedbávání a charakteristik onemocnění. Příznaky třetího stadia jsou výraznější, takže bolest v šourku může být nejen při námaze, ale také v klidu, velikost šourku roste, velikost varlat se snižuje vlivem tlaku na žíly plexiformního plexu.

Varicocele a odložení od armády

Takže berou armádu s varikokélou? Do jaké míry můžete získat zpoždění nebo se stát nevhodným pro vojenskou službu?

V počátečním stádiu nemoci je odvedenec přidělen do kategorie vhodnosti B. To znamená, že budoucí ozbrojenec je povolán ke službě v ozbrojených silách, ale na výběr vojsk jsou uvalena určitá omezení. U varikokély prvního stupně je brance registrován u urologa, protože nemoc se často vyvíjí a vyvíjí do druhého stupně.

Vojenská lékařská komise neprovádí diagnózu, ale pouze kontroluje zdravotní stav

Vojenská lékařská komise neprovádí diagnózu, ale pouze kontroluje zdravotní stav. Pokud komise diagnostikuje varikokélu druhého stupně, musí být odváděč podroben opakovanému lékařskému vyšetření urologem, aby diagnózu potvrdil nebo vyvrátil.

Ve druhém stupni varikokély je odvedenec zařazen do kategorie fitness G. Mladému člověku se doporučuje podstoupit léčebnou kúru, která zahrnuje chirurgický zákrok a pooperační rehabilitaci. Ve druhém stupni varikokély je tedy odklad armády dán na dobu šesti měsíců až rok.

V závislosti na pooperačním období, důsledcích operace a včasnosti chirurgických manipulací na žilách šourku může být odvedenec rovněž osvobozen od vojenské služby. Nemohou tedy převzít službu v ozbrojených silách brance s relapsem varikokély. V takovém případě je kategorie vhodnosti přiřazena B.

Kromě toho může odvedenec odmítnout provedení operace doporučené vojenskou lékařskou komisí. Je na něm, aby se rozhodl, dříve než bude nutné zvážit možnou službu v armádě a jedním z nejhorších důsledků varikokély je neplodnost.

Pokud se odvedenec rozhodl odmítnout chirurgický zákrok, musí napsat prohlášení o odmítnutí. Je psáno ve volné formě nebo s odkazem na legislativní akt o ochraně zdraví občanů. Písemné odmítnutí musí být uchováno a předloženo členům lékařské komise na vojenské registrační a přijímací kanceláři v případě opakovaného návrhu na vojenskou službu.

Armáda a varikokéla třetího stupně

Třetí stupeň varikokély a armáda jsou vzájemně se vylučující pojmy. Co to znamená? V případě choroby třetího stupně je osobě odpovědné za vojenskou službu přidělena kategorie způsobilosti B, což znamená osvobození od služby ze zdravotních důvodů a zařazení do ozbrojených sil.

V případě zjištění varikokély 3. stupně během průchodu vojenskou lékařskou komisí je mladému člověku dána žádost o další vyšetření andrologem. To je nezbytné pro potvrzení diagnózy, určení typu onemocnění a výběr typu chirurgického zákroku. V poslední fázi vývoje choroby je operace povinná a její absence může vést k nevratným důsledkům.

V případě onemocnění třetího stupně je zařazena třída fitness B

Aby bylo možné získat kategorii B pro onemocnění třetího stupně, je nutné vypracovat a vyplnit akt výzkumu stavu zdraví, který obsahuje všechny informace o studiích (vyšetření, palpace, ultrazvuk). Tento dokument vyplňuje urolog vojenské lékařské komise, která provedla vyšetřování brance.

Kromě zákona o zdravotním stavu je nezbytné poskytnout členům lékařské rady ověřené doklady od zdravotnického zařízení, v němž potvrdili stupeň onemocnění. Vojenská lékařská komise musí opatřit razítkem kopie těchto dokumentů a zákon o zdravotním stavu. Potvrzuje to souhlas s lékařskou zprávou.

Pokud má branec v ruce všechny správně provedené doklady o svém zdravotním stavu a je znovu povolán, musí je předložit komisi. V případě porušení jeho práv má vojenský důstojník zařazený do rezervy právo odvolat se k vyšším instancím a soudu.

Nanovein  Léčba křečových žil s medem

Varicocele před vypracováním

Existují případy, kdy byl branci diagnostikován varikokéla druhé nebo třetí etapy nebo byl podroben léčbě ještě před tím, než byl odvezen do vojenské služby. Co dělat v tomto případě? Aby bylo možné podstoupit vojenské lékařské vyšetření, musí vojenský úředník shromáždit všechny dokumenty, které potvrzují přítomnost choroby, a informace o provedených chirurgických postupech. Vezměte celý balíček nezbytných dokumentů a ověřte si to ve zdravotnickém zařízení, ve kterém byla diagnostikována a byla provedena léčba. Pak je musíte předložit členům komise.

V případě pochybností o skutečnosti, že se jedná o chorobu, může být branec poslán k přezkoumání. Za tímto účelem vojenský urolog zkoumá a prohmatává šourek a předepisuje ultrazvukovou diagnostiku. Po potvrzení diagnózy je vojensky odpovědné mládeži vydán vojenský průkaz totožnosti s příslušnou kategorií způsobilosti.

Varicocele a výcvik na vojenském oddělení a na vojenské škole

Varicocele není jen omezením pro vstup do vojenské služby v ozbrojených silách, ale také pro zápis do vojenských škol a vojenského oddělení.

Před předložením dokumentů vzdělávací instituci je rovněž nutné podstoupit lékařskou prohlídku. Pro školu a vojenské oddělení je zapotřebí zdravotní osvědčení. Pokud lékařský doklad obsahuje informace o přítomnosti varikokély prvního stupně, je kandidát přijat na vojenský výcvik.

V případě onemocnění druhého stupně se doporučuje, aby mladý muž, který má podstoupit chirurgické ošetření, a příště, když vstoupí na vojenské oddělení nebo vojenskou školu, znovu předložil své dokumenty.

Třetí stupeň varikokély odkazuje na jeden z důvodů, proč mladému člověku odepřít přijetí na vojenskou školu nebo vojenský útvar.

Berou do armády s varikokélou, do školy nebo vojenského oddělení? Varacocele je poněkud zákeřná nemoc, která může v závislosti na stupni vývoje uvalit omezení na služby v ozbrojených silách. Při prvním stupni patologie je odváděn do armády, na vojenskou školu a na vojenské oddělení. Ve druhé fázi nemoci je vojenské službě přidělena kategorie fitness s odloženou službou. U varikokély třetího stupně není branec vhodný pro vojenskou službu a výcvik na vojenském oddělení nebo na vojenské škole. Pro potvrzení diagnózy je nutné podstoupit vyšetření lékařskou komisí na vojenské registrační a přijímací kanceláři.

Máte vážné problémy s POTENCIÁLEM?

Vyzkoušeli jste spoustu nástrojů a nic nepomohlo? Tyto příznaky jsou vám dobře známy:

 • pomalá erekce;
 • nedostatek touhy;
 • sexuální dysfunkce.

Jediný způsob operace? Počkejte a nejednejte radikálními metodami. Je možné jej zvýšit! Klikněte na odkaz a zjistěte, jak odborníci doporučují léčbu.

Dělejí muži s varikokélou armádu

Patologická expanze žil, které odvádějí krev z varlat, u zástupců silné poloviny lidstva – varikokély. Na otázku se často zajímají mladí kluci, kteří musí jít na vojenskou registrační a přijímací kancelář – jsou zařazeni do armády s varikokélou, jaké nemoci jim armáda přikazuje, varikokéle brání vstupu do vojenské školy. V mnoha ohledech je situace určena závažností onemocnění a dosaženými výsledky chirurgického zákroku – onemocnění je zcela léčitelné.

Diagnóza onemocnění

Na základě lékařských statistik jsou žíly v šourku častěji pozorovány na levé straně – až 70–80%, zatímco pravostranná varianta je diagnostikována méně často – 2–3%. V jiných případech má patologie svou povahu bilaterální. Onemocnění se může u člověka v jakémkoli věku vytvořit z různých důvodů – od vrozených vaskulárních abnormalit až po poranění skeletu a nízké koncentrace testosteronu.

Mnoho mladých lidí ani netuší o své nemoci a neplánuje vstoupit na univerzitu FSB s varixy, které již mají. A pouze vyšetření varlat rekrutů a jejich palpace odhalí deformaci cév v šourku. Mladý muž musí být ve stoje a vzduch v místnosti by měl být teplý. Koneckonců, nízkoteplotní parametry a psychoemotivní napětí negativně ovlivňují mužský orgán – kůže se stahuje, není možné důkladně prohmatat spermatickou šňůru.

Chcete-li potvrdit nebo vyvrátit předběžnou diagnózu, použijte instrumentální metody – ultrazvuk a dopplerografii. Otázka je vyřešena na základě informací získaných s jejich pomocí – dělají varlacelu varlata do armády.

Takovou vadu lze odstranit operační metodou – s pozdější detekcí varikokély jsou také možné vojenské operace. Konzervativní opatření jsou nejčastěji neúčinná.

Závažnost varikokély a vojenské služby

Při určování, zda jsou zařazeni do armády, se varikokéla zpravidla hodnotí podle závažnosti negativních projevů. Specialisté nerozlišují více než 3 možnosti varixů v šourku:

 1. V počátečním stádiu vzniku – patologie 1. fáze, se nevyskytují negativní příznaky. Příležitostně se může cítit mírné nepohodlí, například po těžké fyzické námaze nebo při dlouhodobém postavení na místě. Po odpočinku tyto příznaky zcela vymizí. Proto u varikokély 1. stupně, ať už jsou zařazeni do armády, není pochyb o tom – taková diagnóza není důvodem odkladu.
 2. Pro druhou fázi tvorby křečových žil v šourku je charakteristické projevit nejen nepohodlí v tříselné oblasti, ale také bolest v promítnutí dolní části zad. Zda jsou do armády přivedeni s varikokélou, v tomto případě se o tom rozhoduje individuálně na základě rizika možných komplikací. Nejčastěji je u varikokély 2. stupně armáda kontraindikována. S takovou závažností varikokély je však možné chirurgický zákrok a zpoždění několika měsíců od armády.
 3. Ve třetí fázi formování žilní expanze šourku se klinické projevy – bolestivost, otok a nepohodlí ve třísle, pokles sexuální touhy, stávají trvalými. Viditelně patrná výrazná asymetrie šourku. Otázka, zda bere 3 stupně do armády s varikokélou, je zvažována ve zvláštním pořadí. V tomto případě jsou armáda a varikokéla nejčastěji nekompatibilní.

Rozhodnutí lékařské komise je odůvodněno přijatými regulačními akty – federálními zákony o vojenské službě a nařízeními Ministerstva zdravotnictví Ruské federace.

Vojenská služba s křečovými žilami

Pokud byla choroba – křečové žíly šourku diagnostikována i ve stadiu dospívání reprodukčního systému chlapce, bude docela obtížné rozhodnout, zda vzít armádu s varikokélou. Než lékařská komise projde před armádou, může se varikokéla sama zcela vyřešit.

V případě, že mladý muž ve vojenském věku není vyléčen, varikokéla v armádě s ním nesmí nijak zasahovat. Zhoršení pohody ve fázi 1-2 nemoci není pozorováno.

Pokud je diagnóza potvrzena instrumentálními metodami, jsou u varikokély zavedeny do armády a ve 2 stádiu nemoci může být nabídnuta operace induktorovi. Po dokončení je poskytnuto zpoždění – od 6 měsíců do roku, s povinným dynamickým sledováním jeho zdraví a opakovaným vystoupením na vojenském úřadu.

Nanovein  Nejlepší krém na recenze křečových žil

Je uvedení do provozu u varikokély 2. stupně poměrně obtížnou otázkou. Odborníci ho považují s ohledem na další faktory, které přímo ovlivňují zdravotní stav člověka a jeho vhodnost pro vojenskou službu. Častěji se však po operaci varikokély objevuje zpoždění.

Doporučuje se navštívit urologa nebo androloga předem a pochybovat o tom, zda vezmou do armády varixy o 2 stupně. Po dodatečném vyšetření může odborník vyjasnit diagnózu a změnit 2. stupeň varikózních cév šourku na 3. stupeň. K takovým situacím dochází často – varikokéla a vojenská služba budou stěží kompatibilní. S varikokélou 3. stupně vydává komise od armády „bílý lístek“ člověku – povolení odmítnout službu.

Varicocele a výcvik na vojenském oddělení

Kromě vzrušující otázky – varikokély 3. stupně, ať už jsou zařazeni do armády, se mnoho mladých lidí zajímá také o vhodnost ministerstva vnitra s existující varikokélou. Dnes to nutně vyžaduje nejen dobré zdraví, ale také získání specializovaného vzdělání.

Vstup do vzdělávací instituce, která má vojenské oddělení, je docela obtížný – překážkou může být i varikokéla při vstupu na vojenskou univerzitu. Důležitá není jen závažnost negativních projevů varikokély, ale také relaps, armáda i výcvik na univerzitě mohou způsobit komplikace v důsledku výrazné fyzické námahy.

A i když je mladý muž s varikokélou odložen z armády, ale rozhodl se vstoupit do vojenské školy, musí ještě projít operací. Koneckonců, i když přemýšlíme, jestli vezmou varicocelu na vojenskou školu, lze předpokládat, že onemocnění ve 3 etapách bude sloužit jako omezení výcviku na vojenském oddělení.

Méně obvyklou je situace, kdy mladý muž již sloužil, podstoupil operaci varikokély v armádě, ale rozhodl se absolvovat výcvik na vojenské univerzitě, který se zapíše na ministerstvo vnitra. Nově provedená diagnostická vyšetření budou důležitá – na základě výsledků ultrazvuku, dopplerografie rozhodne odborník o vhodnosti člověka. Nejčastěji varikokéla 3. stupně, stejně jako v armádě, slouží jako omezení služeb na ministerstvu vnitra.

Je třeba se starat o své zdraví od raného dětství – toto pravidlo platí zejména pro chlapce, kteří musí v budoucnu plnit svou čestnou povinnost a sloužit v armádě. Patologická dilatace šourku, varikokély 3 stupně a armády jsou prakticky neslučitelné. Aby se zabránilo takovým zklamáním, je lepší dokonce ve fázi dospívání s andrologem projít všemi požadovanými postupy a obnovit zdraví znovu.

Vezmou do armády varixy?

Mladí lidé vojenského věku se zajímají o otázku, zda je pro ně armáda přístupná s varikokélou, ve které mohou vojáci sloužit. Rozšíření žil spermatického kordu je nemoc, která může sloužit jako omluva pro odložení branné povinnosti a stát se překážkou vstupu na vojenskou univerzitu nebo službu v určitých vojenských oborech. To se však vždy nestane a ne všichni pacienti mohou doufat, že se vyhnou neodkladné službě.

Mladí lidé vojenského věku se zajímají o otázku, zda je pro ně armáda přístupná s varikokélou, ve které mohou vojáci sloužit.

Diagnóza varikokély je nejčastěji dána chlapcům dlouho před věkem ponoru (10–14 let). V době služby v armádě může být nemoc nezávisle a bezpečně ukončena nebo vyléčena bez následků. V asi 50% případů však dilatační žíly zůstávají až do dospělosti a při absolvování lékařského vyšetření při navrhování nebo vstupu na univerzitu se mohou stát základem pro prohlášení mladého muže za nevhodného pro vojenskou službu.

Po obdržení předvolání od vojenského registračního a přijímacího úřadu musí být branec na klinice v místě bydliště nebo u ošetřujícího lékaře, u kterého je v souladu s diagnózou sledován. Specialista připraví potřebné dokumenty (certifikát, epicrisis, výpis, atd.) A dá doporučení ultrazvuku. Je vhodné si pořídit kopie všech dokumentů a ujistit je o tom hlavního lékaře kliniky.

Na základě prohlídky a dokumentů dospěla vojenská lékařská komise k závěru, že mladý muž je vhodný pro vojenskou službu. V této fázi mohou být dodržována doporučení týkající se operace nebo následných opatření. Uznávat způsobilé k odvolání nebo školení může za přítomnosti varikokély dvou počátečních stupňů.

Po obdržení předvolání od vojenské registrace a přijímacího úřadu musí být branec na klinice v místě bydliště nebo u ošetřujícího lékaře, u kterého je v souladu s diagnózou sledován.

Varicocele 1 stupně

Počáteční fáze onemocnění je charakterizována téměř úplnou absencí symptomů a vnějších projevů. Šourek má namodralý nádech na straně varlat postižených varikokélou. Diagnóza onemocnění 1. stupně je obtížná, ale pomocí ultrazvuku nebo pomocí dopplerografických studií lze stanovit přítomnost dilatačních žil.

Varikokéla 1. stupně nemůže sloužit jako omluva pro odmítnutí přijetí na vojenskou univerzitu nebo prohlášení za nezpůsobilé k vojenské službě. Nejčastěji jsou branci zařazeni do kategorie B, pokud byl chlapec registrován u urologa až do doby návrhu. Ve stabilním stavu (bez poškození) může mladý muž sloužit v armádě s omezením na typ vojska nebo se přihlásit do vojenské školy.

Varicocele 2 stupně

Pokud má nemoc stádium 2, může být diagnóza stanovena během vyšetření a hmatu. Kvůli strukturálním rysům mužského reprodukčního aparátu je varicocele nejčastěji nalezena vlevo. V této fázi jsou žíly naplněny krví a bobtnají napětím břišních svalů. Při fyzické námaze se objevuje bolest v slabinách a postižené varle zvnějšku vypadají o něco větší než zdravé.

Varicocele má několik fází.

V závislosti na závažnosti nemoci může být branci přidělena omezená kategorie fitness (B se stupněm 1-4). V praxi to znamená, že bude povolán, ale bude schopen sloužit ve stavebním praporu, železničních jednotkách, střežit nějaký objekt nebo jít do pěchotních jednotek. V případě pochybností o diagnóze zašle vojenská komise brance k dalšímu vyšetření.

Mladému muži může být nabídnut odklad z návrhu (kategorie D). V takovém případě by měla být provedena operace na cévách, čímž budou vyloučeny křečové uzly. Po uzdravení (po 6–12 měsících) je mladý muž opět odvolán.

V případě odmítnutí operace as vysokým stupněm vývoje je varikokéle zařazena do kategorie B. V tomto případě bude mladý muž propuštěn z vojenské služby, ale v případě vojenského konfliktu bude mobilizován. Neúspěch musí být zapsán přímo na vojenském úřadu a osobně.

Varicocele 3 stupně

Patologie v této fázi onemocnění je charakterizována závažnými projevy, jedná se o:

 • bolest v slabinách nejen při cvičení, ale také v klidu;
 • přítomnost křečových uzlů v šourku;
 • během vizuálního vyšetření je patrný otok šourku na postižené straně;
 • ultrazvuk odhalí, že varle na postižené straně je menší než zdravé.
Lagranmasade Česká republika