Křečové žíly (2)

Klinika křečových žil je zcela charakteristická. Diagnózu lze stanovit správným vyhodnocením anamnézy a vyšetřením pacienta. Vyšetření obou dolních končetin nahých k pasu by mělo být provedeno při dobrém osvětlení a ve svislé poloze pacienta. U žen se křečové žíly vyskytují asi dvakrát častěji než u mužů. Porážka pravých a levých dolních končetin je přibližně stejná, ale častěji (až 2%) je nemoc oboustranná. U většiny pacientů (od 65 do 75%) je postižena velká safénová žíla, méně často (asi 95%) je pozorována kombinovaná expanze systému velkých a malých safénových žil a pouze 20-3% případů vykazuje změny v systému malé safénové žíly.

Křečové žíly mohou být exprimovány v různé míře a mají odlišnou strukturu, což vede k klinickým symptomům. Je vhodné rozlišit čtyři typy struktury dilatačních safénových žil. Typ kmene je charakterizován expanzí hlavního kmene velkých nebo malých safénových žil v nepřítomnosti výrazného rozšíření jejich přítoků. Pro volný typ je charakteristická síťovitá struktura dilatačních žil s mnoha větvemi. Segmentální expanze větví safénových žil je stanovena v rané fázi vývoje nemoci. Je pozorován smíšený typ s kombinací hlavních a volných typů struktury žilní sítě. Nejběžnější typ je smíšený.

Klinický obraz odpovídá stádiu onemocnění. Považujeme za nezbytné rozlišovat mezi fázemi kompenzace, subkompenzace a dekompenzace nebo čtyřmi stupni žilní nedostatečnosti.

První (I) stupeň je charakterizován přítomností mírných varixních safénových žil podél hlavních kmenů nebo jejich větví bez známek chlopňové nedostatečnosti safénových a komunikativních žil. Pacienti mohou být narušeni menší bolestí v noze, pocitem těžkosti, únavou při dlouhodobém cvičení. Funkční testy ukazují uspokojivou funkci ventilového aparátu žil, ale přítomnost i mírného rozšíření safénových žil indikuje dezorganizaci venózního výtoku z postižené končetiny. První stupeň žilní nedostatečnosti odpovídá stádiu kompenzace nemoci.

Ve druhém (II) stupni jsou křečové safénové žíly doprovázeny selháním jejich chlopňového aparátu, které je prokázáno funkčními testy. Spolu s porušením venózního výtoku se objevuje funkční nedostatečnost lymfatického systému končetin, o čemž svědčí přechodný otok nohy a dolní končetiny. Edém se objevuje po dlouhodobém zatížení nohou a zmizí během nočního nebo denního odpočinku ve vodorovné poloze. Bolest v noze je výraznější a může být trvalá. Druhý stupeň žilní nedostatečnosti odpovídá stádiu subkompenzace onemocnění.

Pro třetí (III) stupeň je charakteristická výrazná varikózní expanze safénových žil se selháním chlopně safenózních, komunikativních a hlubokých žil, což vede k trvalé žilní hypertenzi v distálních končetinách. Poslední uvedená okolnost, jak je uvedeno výše, je hlavní příčinou mikrocirkulačních poruch a rozvoje trofických změn. Na dolní končetině se objevuje pigmentace kůže a počáteční projevy indukčního procesu. Otok nohy a dolní končetiny, zejména v oblasti trofických poruch, může být trvalý. Je způsobeno nejen narušením venózního výtoku, ale také organickou lézí lymfatického systému končetiny a následkem toho i sekundární lymfhostázou. Klinické příznaky tohoto stupně jsou výraznější, stížnosti pacientů jsou velmi konzistentní a různorodé.

Nanovein  Chirurgické operace pro křečové žíly dolních končetin (křečové žíly nohou)

Postup choroby, rozšíření zóny trofických změn, výskyt dermatitidy, ekzém, vředy naznačují vývoj extrémní – čtvrté (IV) – stupně žilní nedostatečnosti. Třetí a čtvrtý stupeň odpovídají stádiu dekompenzace nemoci. Tato fáze se vyznačuje porušením nejen lokální, ale i obecné hemodynamiky. Pomocí balistické kardiografie je možné odhalit porušení kontraktility myokardu, které je pozorováno u 80% pacientů s dekompenzovaným onemocněním.

Určení klinického stádia nebo stupně žilní nedostatečnosti a typu struktury dilatačních safénových žil je důležité pro výběr vhodné léčebné taktiky, protože léčba má v každém konkrétním případě své vlastní charakteristiky a rozdělení stupně žilní nedostatečnosti se zdá být velmi důležité pro zkoumání rekrutů a vojenského personálu.

Mezinárodní klasifikace CEAR (C – klinika, E – etiologie, A – anatomie, P – patofyziologie) zohledňuje klinické, etiologické, anatomické a morfologické a patofyziologické aspekty chronické žilní nedostatečnosti, ale pro praktické použití je příliš těžkopádná, proto ji lze použít hlavně pro hodnocení účinnosti různých metod léčby chronických žilních chorob při provádění standardizovaného výzkumu.

Křečové žíly lze snadno odstranit bez chirurgického zákroku! K tomu používá mnoho Evropanů Nanovein. Podle flebologů jde o nejrychlejší a nejúčinnější metodu k odstranění křečových žil!

Nanovein je peptidový gel pro léčbu křečových žil. Je absolutně účinný v jakékoli fázi projevu křečových žil. Složení gelu obsahuje 25 výhradně přírodních léčivých složek. Za pouhých 30 dnů od užívání tohoto léku se můžete zbavit nejen příznaků křečových žil, ale eliminovat důsledky a příčinu jeho výskytu, a také zabránit opětovnému rozvoji patologie. Nanovein můžete zakoupit na webových stránkách výrobce.

CEAP – klasifikace

I. Klinická klasifikace:

Fáze 0 – nepřítomnost příznaků onemocnění žil během vyšetření a palpace.

Fáze 1 – telangiektázie nebo retikulární žíly.

Fáze 2 – křečové žíly.

Fáze 4 – kožní změny v důsledku žilní choroby (pigmentace, žilní ekzém, lipodermatoskleróza).

Fáze 5 – výše uvedené kožní změny a zahojený vřed.

Fáze 6 – výše uvedené kožní změny a aktivní vřed.

II. Etiologická klasifikace:

Vrozená nemoc (EU).

Primární nemoc (EP) s neznámou příčinou.

Sekundární onemocnění (ES) se známou příčinou: posttrombotické, posttraumatické atd.

III. Anatomická klasifikace:

Segment Povrchní žíly (AS):

1 – telangiektázie, retikulární žíly

– velká (dlouhá) safénová žíla (GSV):

4 – malá (krátká) safénová žíla (LSV)

5 – non-kufrová žíla

Hluboké žíly (HELL):

6 – spodní dutina

10 – pánevní – gonadální, široký vaz dělohy atd.

15 – žíly dolní končetiny – přední a zadní tibiální, fibulární (všechny párové)

16 – sval – tele, noha atd.

Perforační žíly (AR):

IV. Patofyziologická klasifikace:

Reflux + obstrukce (PR, O).

V. Klinická stupnice (bodování):

0 – absence; 1 – střední, nevyžadující léky proti bolesti; 2- silný, vyžadující léky proti bolesti

0 absence; 1 – mírný / mírný; 2 – výrazný

0 – absence; 1 – mírný / střední; 2 – silný

Nanovein  Který lékař léčí křečové žíly v nohou (2)

0 – absence; 1 – lokalizovaný; 2 – společné

0 – absence; 1 – lokalizovaný; 2 – společné

velikost (největší vřed)

0 – absence; Průměr 1 – 2 cm

0 – absence; 1 – 3 měsíce

0 – absence; 1 – jednou; 2 – opakovaně

0 – absence; 1 – svobodný; 2 – více.

VI. Stupnice postižení:

0 – asymptomatický průběh choroby;

1 – přítomnost příznaků nemoci, pacient je zdatný a nedělá se bez podpory finančních prostředků;

2 – pacient může pracovat 8 hodin pouze při použití podpůrných zařízení;

3 – pacient je nezpůsobilý, i když používá podpůrná zařízení.

Klinická část klasifikace CEAP je založena na objektivním obrazu chronických žilních chorob (stadia 0 až 6), který je v případě asymptomatického průběhu doplněn indexem „A“ (například SZ, A), a v případě příznaků indexem „S“ (například C6, S). V těžkém stádiu onemocnění mohou být pozorovány všechny nebo některé z příznaků charakteristických pro předchozí stádia. V důsledku léčby se může klinický obraz změnit a poté by mělo být přezkoumáno stadium onemocnění.

Základem pro kvantitativní hodnocení dysfunkce žilní končetiny jsou tři samostatné stupnice: anatomická (III), která uvádí anatomické segmenty, z nichž každý je hodnocen v jednom bodě; stupnice klinického (V) a postižení (VI). Patofyziologická charakteristika léze je založena na ultrazvukových datech.

Vybrané přednášky z angiologie. E.P. Kohan, I.K. Zavarina

Je vhodné zvážit kliniku hluboké žilní trombózy končetiny podle segmentů léze, protože v každém případě existují zvláštnosti žilních hemodynamických poruch, které určují klinický obraz onemocnění.

Cévní šití je základem vaskulární chirurgie. N.N. Burdenko napsal: „Pokud z fyziologického hlediska vyhodnotíme všechny naše chirurgické operace, pak patří operace cévního švu, právem, k jednomu z prvních míst.“ Šev aplikovaný na stěnu cévy se nazývá cévní. Může být c.

Použití moderních instrumentálních metod významně rozšířilo diagnostické schopnosti lékaře, což umožnilo hlubší analýzu a hodnocení povahy a průběhu patologického procesu, a co je nejdůležitější, odhalení vaskulárních poruch v časných stádiích nemoci, pokud nejsou vyjádřeny klinické příznaky.

Chirurgická korekce srdečních chlopní, včetně implantace chlopně, je poměrně běžnou léčebnou metodou. Operovaní pacienti musí v místě bydliště pravidelně sledovat kardiologa nebo za účasti. Zároveň jsou ambulantní lékaři, včetně kardiologů, podřízeni.

Léčba plicní embolie je náročná. Nemoc se vyskytuje neočekávaně, rychle postupuje, v důsledku čehož má lékař k dispozici minimum času k určení taktiky a způsobu léčby pacienta. Za prvé, neexistují žádné standardní léčebné režimy pro plicní embolii. Výběr metody je určen lokalizací.

Akutní poruchy mezenterické cirkulace jsou jedním z nejzávažnějších a nedostatečně studovaných onemocnění, s nimiž se v klinické praxi musí často setkat. Úmrtnost na toto onemocnění zůstává vysoká – 85–100%. Počet úmrtí na střevní infarkt převyšuje počet úmrtí kolem.

Všechny stávající metody léčby křečových žil lze rozdělit do čtyř skupin:
1. Chirurgické metody.
2. Léčba flebosklerózy.
3. Kombinovaná léčba.
4. Konzervativní léčba.

Lagranmasade Česká republika